Mini Miki - Louana - Pack Cuento + Álbum Ilustrado con Stickers